bymarjan1@gmail.com  |  Telno. via mail
Follow us :-

Contact, tarieven, tijden, privacyverklaring en wkkgz

Contact

Mocht je behoefte hebben aan meer informatie of graag een afspraak willen maken, neem dan gerust contact met mij op, via bymarjan1@gmail.com.
Voel je vrij om alvast je voorkeur voor een dag en tijd door te geven en kort te omschrijven wat je eventuele klachten zijn.

Tarieven 2021  (laatst gewijzigd: 01.08.2020)

Klassieke of ontspanningsmassage
-30′: achterzijde
-60′: totale lichaamsmassage
-90′: incl. hoofd- of voet-
massage
30 min.
60 min.
90 min.
€ 25,-
€ 45,-
€ 65,-
Bamboemassage
-30′: achterzijde
-60′: totale lichaamsmassage
30 min.
60 min.
€ 35,-
€ 55,-
Voetreflexmassage 60 min. € 35,-
Shiatsu massage op tafel 60 min. € 45,-
Zwangerschapsmassage
(Lomi Hapai, in zijligging)
60 min. € 45,-
Cursus Shantala babymassage
(3 bijeenkomsten, aan huis)
45-60 min. per keer € 60,-
(plus evt. reis-/
parkeerkosten)
Kindermassage 30-45 min € 20,-
Stoelmassage
Stoelmassage +
hoofd- of handmassage
30 min.
45 min.
€ 25,-
€ 35,-

Betaalwijze: Contant, na afloop van de behandeling, met gepast geld of door te pinnen.

Openingstijden

 • Maandag         Gesloten
 • Dinsdag           Gesloten
 • Woensdag       15.00 – 18.00 uur en 19.00 – 21.00 uur
 • Donderdag      Gesloten
 • Vrijdag             16.00 – 17.00 uur en 18.00 – 20.00 uur
 • Zaterdag          In overleg
 • Zondag             In overleg

Een afspraak verplaatsen of afzeggen? Dat kan natuurlijk! Geef dit wel graag tijdig door svp.
Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden voor 50% in rekening gebracht.

Privacy verklaring

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. 
De AGV regelt dat er in alle Europese landen hetzelfde wordt omgegaan met de bescherming van persoonsgegevens. Vanwege deze nieuwe wetgeving informeer ik jou als (toekomstige) cliënt over hoe ik met je persoonlijke gegevens omga.

Over je privacy
Voor een goede voetreflexbehandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Het dossier bevat mijn aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandeling. Deze informatie wordt gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van je gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens vindt een behandeling plaats.
Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met persoonlijke en eventuele medische gegevens,
 • als enige toegang heb tot je gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens,
 • niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een behandeling en het voeren van de financiële administratie.
 • de bijzondere persoonsgegevens (betreffende gezondheid) uitsluitend schriftelijk (op cliëntendossier/-kaart) bewaar, op een met een wachtwoord beveiligde computer.

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Voor het opstellen van een factuur. Slechts een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een met een wachtwoord beveiligde computer met actuele anti-virussoftware.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Eind 2018 verwacht ik beroepslid van de BER te zijn, Op dat moment ontvang je na de behandeling van mij een factuur met daarop de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat deze nota kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Deze gegevens zijn:

 • naam, adres en woonplaats
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling
 • de kosten van de behandeling

De gegevens in het cliëntendossier blijven (conform de richtlijnen van de Belastingdienst) 7 jaar bewaard.

Rechten
Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heb je de volgende privacy rechten:

 • Recht op dataportabiliteit: je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen.
 • Recht op vergetelheid: je hebt het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval als:
  • de gegevens niet meer nodig zijn
  • je de toestemming voor de gegevensverwerking intrekt
  • je bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking
  • de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken
  • de betrokkene jonger is dan 16 jaar en de gegevens verkregen zijn via een app of website
  • Recht op inzage: je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien
  • Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen en persoonsgegevens aan te laten vullen
  • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht het gebruik van de gegevens te beperken indien:
   • de gegevens mogelijk onjuist zijn
   • de verwerking onrechtmatig is
   • de gegevens niet meer nodig zijn
   • je bezwaar maakt
  • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: bij geautomatiseerde besluitvorming heb je altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten.
  • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.

Wkkgz (Geschillencommissie)

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook
mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris).
Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het
door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.
Met ingang van startdatum Wkkgz-registratie is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen
uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.
Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact
Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met Quasir.
Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure.

Vanuit lidmaatschap bij de Bond van Europese Reflexologen (BER) aangesloten bij:

Quasir BV
De Meenthe 6, 8471  ZP  Wolvega
Postbus 1021, 7940  KA  Meppel
T: 0561 618711
E: info@quasir.nl
W: www.quasir.nl

Banner1-Quasir-300x250.jpg

Geschillencommissie Quasir